Pomoć korisnicima

Rado ćemo vam pomoći. Obratite nam se na jedan od sljedećih načina:
Telefonski:
Nazovite besplatni broj 0800 600 900,
radnim danom od 8 do 16 sati.
E-poštom:
Pošaljite nam upit na adresu dijabetes@medilab.hr
Poštom:
Pišite nam na adresu
Korisnička podrška MEDI-LAB
Hondlova 2/9
10000 Zagreb
Zatražite:
 • pomoć za uporabu naših glukometara
 • dnevnik samokontrole
 • nove baterije ili zamjenske dijelove
 • provjeru ispravnosti vašeg glukometra
 • kabel za spoj glukometra na računalo
 • naljepnice za promjenu izgleda vašeg glukometra
 • slanje novosti o našem proizvodnom programu
Saznajte:
 • o mogućnostima zamjene starih modela glukometara za nove
 • kako preuzeti računalni program za obradu rezultata mjerenja
 • o temama edukacijskih brošura, sastavljenih u suradnji sa stručnim medicinskim osobljem
 • o važnim pravilima provjere točnosti vašeg glukometra