Vodič kroz dijabetes

Osnove dijabetesa

U trenutku otkrivanja šećerne bolesti, količina novih informacija s kojima se susrećete u prvi mah može djelovati nemoguća za zapamtiti. U ovoj su brošuri na vrlo jednostavan način prikazana osnovna pravila kojih biste se trebali pridržavati kako biste osigurali dobru regulaciju glukoze u krvi.

Samokontrola uz inzulin

Ova je brošura namijenjena svim osobama koje razinu glukoze u krvi reguliraju inzulinom. U njoj možete pronaći odgovore na pitanja zašto, kako i kada provoditi samokontrolu glukoze u krvi te kako dobivene rezultate uspješno pretvoriti u aktivnu brigu o svom zdravlju.

Samokontrola uz prehranu i tablete

Ova je brošura namijenjena svim osobama koje razinu glukoze u krvi reguliraju pravilnom prehranom i tabletama. U njoj možete pronaći odgovore na pitanja zašto, kako i kada provoditi samokontrolu glukoze u krvi te kako dobivene rezultate uspješno pretvoriti u aktivnu brigu o svom zdravlju.

Provjera točnosti

Jedno od vrlo čestih pitanja koje si korisnici glukometara postavljaju je: “Koliko se mogu pouzdati u rezultate svoga glukometra?” U ovoj su brošuri prikazani razni načini provjere točnosti glukometra s napomenama na što pri tome trebate obratiti pažnju. Opisan je i ispravan postupak mjerenja glukoze u krvi kojim se može smanjiti mogućnost dobivanja netočnih rezultata.

Za one koji žele znati više

Ova je brošura namijenjena onima koji žele dobiti više informacija o mogućnostima samokontrole glukoze u krvi. U njoj ćete pronaći osnovne informacije o drugim mogućnostima nadziranja glukoze u krvi osim klasičnog mjerenja glukometrom iz prsta.

Terapija - inzulinske pumpe

U ovoj je brošuri predstavljena inzulinska pumpa. Opisan je njen način rada i razlika prema davanju inzulina pen injektorom, kao i specifičnosti regulacije šećerne bolesti korištenjem pumpe.

Kronične komplikacije

Vrlo često ljudi ozbiljnost komplikacija šećerne bolesti spoznaju tek kad ih sami dobiju. Cilj je ove brošure upozoriti osobe sa šećernom bolesti na ozbiljna i neugodna stanja koja mogu izbjeći redovitom brigom o sebi i pravilnom regulacijom šećerne bolesti.

Tjelesno vježbanje

Često se može čuti kako je tjelesno vježbanje vrlo bitno u regulaciji šećerne bolesti. Ovom brošurom je pojašnjeno koji su pozitivni učinci, ali i rizici i preporuke za osobe sa šećernom bolešću. Predložene su i neke promjene životnog stila kojima možete povećati razinu fizičke aktivnosti u svom svakodnevnom ritmu.

Smjernice - intenzivirana inzulinska terapija

Ova je brošura namijenjena osobama na intenziviranom liječenju inzulinom. Grafički je prikazan način djelovanja različitih kombinacija inzulina, kako biste lakše prepoznali i razumjeli vaš režim inzulinske terapije. Navedene su i smjernice za prilagodbu doze inzulina ovisno o dobivenim rezultatima mjerenja glukoze u krvi, uz objašnjenje kada je potrebno djelovati.

Smjernice - konvencionalna inzulinska terapija

Ova je brošura namijenjena osobama na konvencionalnom liječenju inzulinom. Grafički je prikazan način djelovanja različitih kombinacija inzulina koje se mogu koristiti. Dani su primjeri provođenja samokontrole i smjernice za prilagodbu doze inzulina ovisno o dobivenim rezultatima mjerenja glukoze u krvi.

Pen-iglice

Cilj je ove brošure razjasniti najčešća pitanja vezana uz mjesta i način primjene inzulina te vam pomoći u odabiru najprimjerenijeg proizvoda.