Image: ARROW DOWN

CONTOUR®NEXT ONE

Vaš dijabetes, sada rasvijetljen.

Nije uvijek jednostavno regulirati dijabetes, čuvati evidenciju svih rezultata glukoze u
krvi i razumjeti kako vaše aktivnosti utječu na njih. Ne bi li bilo izvrsno riješiti neke od poteškoća u regulaciji dijabetesa pomoću sustava koji vam pomaže razumjeti kako
vam svakodnevne aktivnosti utječu na glukozu u krvi?
Sad je vrijeme. Glukometar CONTOUR®NEXT ONE i aplikacija
CONTOUR™DIABETES bežično su povezani kako bi učinili upravo to.