Pomoć korisnicima

Rado ćemo vam pomoći. Obratite nam se na jedan od sljedećih načina:
Telefonski:
Nazovite besplatni broj 0800 600 900,
radnim danom od 8 do 16 sati.
E-poštom:
Pošaljite nam upit na adresu dijabetes@medilabone.com
Poštom:
Pišite nam na adresu
Korisnička podrška, Medilab ONE,
Hondlova 2/11,
10000 Zagreb
Zatražite:
  • pomoć za uporabu naših glukometara
  • dnevnik samokontrole
  • nove baterije ili zamjenske dijelove
  • provjeru ispravnosti vašeg glukometra
  • kabel za spoj glukometra na računalo
  • slanje novosti o našem proizvodnom programu
Saznajte:
  • o mogućnostima zamjene starih modela glukometara za nove
  • kako preuzeti računalni program za obradu rezultata mjerenja
  • o temama edukacijskih brošura, sastavljenih u suradnji sa stručnim medicinskim osobljem
  • o važnim pravilima provjere točnosti vašeg glukometra

Request free meterUpit sada